หัวขุดหลุมปลูกต้นไม้

คำค้นหา :
        เครื่องเจาะดิน hydraulic ใช้กับดอกสว่านได้ 2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซ็นติเมตร และขนาด 100 เซ็นติเมตร ดอกสว่านจะขุดและนำดินขึ้นมาบนพื้นดิน จึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานปลูกต้นไม้
 
        -    Technical details [2.23 MB]
        -    Available size
            C890810  Auger for trees  drive unit.
            C890811  Cutting head d. 80 cm for auger for trees.
            C890812  Cutting head d. 100 cm for auger for trees.